Konferencja dla przedsiębiorców

W dniu 5 lutego 2014r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Parczewie odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami poświęcone lokalnym aspektom rozwoju przedsiębiorczości na obszarze Gminy Parczew.
 
Spotkanie miało na celu przedstawienie możliwości uzyskania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości ze środków europejskich w latach 2014 – 2020 oraz przedłożenie informacji o przebiegu prac związanych z aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Parczew, kluczowego dokumentu lokalnego rozwoju społeczno – gospodarczego.
Otwarcia obrad i przywitania uczestników dokonał Paweł Kędracki Burmistrz Parczewa oraz Henryk Szych Przewodniczący Rady Miejskiej, który następnie przedstawił stan rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy Parczew. W dalszej części spotkania głos zabrali zaproszeni goście. Radosław Tkaczyk Z-ca Dyrektora Lubelskiej Agencji
 
Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie przedstawił najczęściej występujące błędy w procedurze ubiegania się o wsparcie projektów środkami europejskimi, a ekspert w zakresie funduszy europejskich Ryszard Boguszewski, Prezes Eurocompass Sp.z o.o, wskazał potencjalne możliwości wsparcia przedsiębiorczości w latach 2014 – 2020.
 
Spotkanie zakończyło się wystąpieniem Pawła Kędrackiego Burmistrza Parczewa, który zapoznał zebranych z najważniejszymi zadaniami związanymi z pracami nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Parczew.
 
Kategoria: 
Żródło: 
www.parczew.com

Komentarze

Od czasu do czasu, takie spotkania trzeba zorganizować, aby omówić różne kwestie etc. Jak macie problem z wyborem odpowiedniego miejsca na taką okoliczność, to mogę wam podpowiedzieć, że tutaj https://europejskiwroclaw.pl/pl/historyczne-hotele-wroclawia/ znajdziecie sale na wysokim poziomie wraz z wyposażeniem.

:)