Cała prawda o rzekomym pogromie w Parczewie

Nakładem wydawnictwa Zysk ukazała się monumentalna monografia rzekomego pogromu w Parczewie. Autorem liczącej 512 stron i 56 stron wkładki z zdjęciami pracy „Pogrom czy odwet Akcja zbrojna Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" w Parczewie 5 lutego 1946” jest historyk z IPN i wydawca czasopisma „Templum” Mariusz Bechta.

5 lutego 1946 odział żołnierzy wyklętych z WiN (organizacji kontynuującej tradycje AK w skład której weszły w czasie II wś organizacje zbrojne ruchu narodowego niezwykle popularnego na Podlasiu) zaatakował w Parczewie komunistycznych okupantów. W wyniku ataku zginęło czterech komunistów, w tym trzech Żydów, a żołnierze wyklęci zarekwirowali środki potrzebne do dalszej walki. Odziałem polskich patriotów dowodził Leon Taraszkiewicz „Jastrząb”. Żołnierze Wyklęci w Parczewie stoczyli bój z aktywistami PPR, funkcjonariuszami UB i MO, i paramilitarną bojówką żydowską od dłuższego czasu terroryzująca Polaków.

Propaganda komunistyczna, do dziś głoszona, określiła akcje WiN mianem pogromu. W rzeczywistości straty żydowskie wynikłe z akcji WiN były konsekwencją powszechnej kolaboracji Żydów z komunistami, aktywnej roli Żydów w komunistycznym aparacie represji i współodpowiedzialności za zbrodnie komunistyczne. Aktyw komunistyczny w Parczewie, również ten żydowskiego pochodzenia, wywodził się z band komunistycznych terroryzujących mieszkańców Podlasia w czasie II wś. Po wkroczeniu sowietów komunistycznych okupantów popierali wszyscy Żydzi w tym i ci z klas posiadających i religijni – na prawie 6000 Polaków społeczność Żydowska liczyła 173 osoby. Nowej okupacji przeciwna była ludność polska. Żydzi byli niereprezentowani w komunistycznej administracji i aparacie terroru. Kolaboracja zapewniała Żydom korzyści majątkowe, społeczne i polityczne. Żydzi czerpali zyski nie tylko z wspierania komunistów ale także z handlu, na który Polakom komuniści nie zezwalali w takim stopniu jak Żydom (Żydzi mogli bezkarnie handlować na czarno i posiadać broń). Podczas gdy Żydzi mieli władze i pieniądze, Polacy żyli w biedzie i zniewoleniu. Szczególnie prześladowani byli Polacy walczący z niemiecką okupacją.

Skutkiem akcji WiN była emigracja z Parczewa społeczności żydowskiej terroryzującej Polaków. Dziś Przytyk wykorzystywany jest przez amerykańskie środowiska Żydowskie do kreowania negatywnego wizerunku Polski i Polaków, do szerzenia kłamstw o polskiej i katolickiej odpowiedzialności za holocaust, i czerpaniu przez Polaków zysków z holocaustu.

W pierwszym rozdziale swej pracy Mariusz Bechta opisał walki Polaków z Podlasia z komunistami przed II wś. Działalność narodowców i band komunistycznych, oraz udział Żydów w komunistycznych bandach.

Drugi rozdział auror poświecił okupacji sowieckiej, kolaboracji Żydów z sowietami, udziałowi Żydów w sowieckiej eksterminacji Polaków. Trzeci rozdział pracy opisuje okupacje niemiecką, zagładę Żydów dokonaną przez niemieckiego okupanta, leśne bandy Żydów podporządkowane sowieckiemu dowództwu.

Kolejne rozdziały okazują czytelnikom wydarzenia z Podlasia z lat 1944-1946, wejście Armii Czerwonej i NKWD, terror sowiecki, terror MO i UB, działalność PPR, prace komunistycznej administracji, role Żydów, walkę Żołnierzy Wylętych z okupantem.

Część druga pracy dokładnie opisuje wydarzenia z 5 lutego 1946, odwetową akcji komunistów, walkę komunistycznego Wojska „Polskiego” z żołnierzami wyklętymi, rozliczenia po akcji WiN w komunistycznym aparacie terroru i komunistyczny proces polskich patriotów związanych z tą akcją.

Jan Bodakowski

Kategoria: 
Żródło: 
prawica.net